προβεβλημένωι

προβεβλημένωι
προβεβλημένῳ , προβάλλω
throw
perf part mp masc/neut dat sg (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”